Kies niet alleen de beste behandelend arts, maar ook de beste arts om letselschade te beoordelen

 

ALTA MEDICAL

Alta Medical doet recht aan slachtoffers met letselschade. Alta Medical betrekt bij élke zaak naast de medisch adviseur ook de benodigde medisch specialisten uit de zorg. Samen garanderen zij een kwalitatief hoogwaardig advies. De vergaande en hoogstaande kwaliteitsnormen en -eisen die aan de specialist vanuit de zorgpraktijk worden gesteld, maken dat elke letselschadezaak volgens deze normen, met deskundigheid en professionele ervaring wordt behandeld.

Alta Medical verbindt belangenbehartigers van slachtoffers en rechtbanken met de juiste medisch specialisten uit de klinische praktijk. Zo wordt kwaliteit bereikbaar voor iedereen.

ons ‘four eyes’ principe

Bij Alta Medical is zowel een medisch specialist als een medisch adviseur betrokken bij elke zaak. Samen garanderen zij door intensieve samenwerking een kwalitatief hoogwaardig advies dat aan beide disciplines recht doet. Hierin staat de mate van invaliditeit van het slachtoffer en consequenties daarvan voor het functioneren in verschillende levensdomeinen centraal.

medisch specialist

 • Specialistische kennis
 • Expertise uit klinische praktijk
 • Beheerst medisch (specialistisch) vakjargon
 • Up-to-date kennis van behandelstrategieën en uitkomsten
 • Mogelijkheid tot snelle beoordeling

medisch adviseur

 • Beoordeelt met generalistische blik
 • Benadert zo nodig andere specialismen
 • Expertise in afstemmen medische inhoud op juridisch vraagstuk
 • Kennis van medisch juridisch grensvlak
 • Ervaring in vertaalslag van medisch vakjargon naar helder en begrijpelijk advies

hoe we u helpen

Alta Medical biedt belangenbehartigers van slachtoffers vele mogelijkheden die bijdragen aan de kwaliteit van hun letselschadepraktijk, uiteenlopend van dossieropbouw tot medische advisering. Zo worden letselschadezaken efficiënt en op kwalitatief hoogwaardig niveau behandeld.

medisch advies

Een belangenbehartiger in een letselschadezaak is geen medisch deskundige. Daarom kan de aard en ernst van een letsel niet alleen door een belangenbehartiger worden beoordeeld. Alta Medical biedt medisch advies aan, dat wordt opgesteld door een medisch adviseur in samenwerking met een medisch specialist vanuit het ‘four eyes’ principe. Deze werkwijze garandeert de gewenste duidelijkheid.

medisch advies

Een belangenbehartiger in een letselschadezaak is geen medisch deskundige. Daarom kan de aard en ernst van een letsel niet alleen door een belangenbehartiger worden beoordeeld. Alta Medical biedt medisch advies aan, dat wordt opgesteld door een medisch adviseur in samenwerking met een medisch specialist vanuit het ‘four eyes’ principe. Deze werkwijze garandeert de gewenste duidelijkheid.

Een medisch adviseur bij Alta Medical is altijd BIG geregistreerd en is ofwel lid van de WAA of RGA geregistreerd. De meeste medisch adviseurs zijn verzekeringsartsen. Zij bezitten de competentie om het advies waar nodig medisch-juridisch aan te vullen (wet- en regelgeving) of met aanvullende documenten (richtlijnen, literatuur) te onderbouwen. Daarnaast zijn zij in staat om de medisch inhoudelijke adviezen te integreren in een leesbaar en consistent document en het in de context van de zaak of vergelijkbare zaken te plaatsen.

Voor belangenbehartigers is het kostbaar om eigen medisch adviseurs in dienst te hebben. Ook is het praktisch onmogelijk voor een (kleine) groep adviseurs om volledige kennis te hebben van vaak complexe medische aandoeningen binnen het gehele spectrum van de gezondheidszorg.

Daartegenover staat dat medisch specialisten, welke hoofdzakelijk werkzaam zijn in de curatieve zorg, in het algemeen minder ervaring hebben met het opstellen van het adviesrapport, hetgeen ook aanvullende inzichten en vaardigheden vereist.

De medische adviezen van Alta Medical zijn altijd opgesteld door medisch specialisten die gespecialiseerd zijn in het letsel waarvan (mogelijk) sprake is in de letselschadezaak. Als de aard en ernst van het letsel verlangt dat meerdere medisch specialisten naar een dossier behoren te kijken, dan zorgt Alta Medical daarvoor.

Medisch haalbaarheidsonderzoek
Naast medische adviezen biedt Alta Medical medische haalbaarheidsonderzoeken. Dit helpt bij het bepalen of het zinvol is een medische instelling of behandelaar aansprakelijk te stellen. Het maakt onder andere een inschatting van de kansen in een gerechtelijke procedure.

De medisch specialisten van Alta Medical kunnen door een letselschadekantoor ingeschakeld worden om te beoordelen of bij een medische behandeling een beroepsfout (ofwel medische fout) is gemaakt.

Of sprake is van een medische fout is soms lastig te beoordelen. De grens tussen een complicatie en een medische fout kan heel klein zijn. Daarbij hoeft een fout niet alleen gerelateerd te zijn aan de daadwerkelijke behandeling. Ook het nalaten om de patiënt goed te informeren over de risico's van een behandeling kan al in een medische fout resulteren.

Vanuit de gedachte dat niet alleen zorg maar ook juridische bijstand laagdrempelig toegankelijk moet zijn, bieden wij tegen concurrerende tarieven hoogwaardige medische haalbaarheidsonderzoeken aan. Dat betekent dat het voor belangenbehartigers onnodig is hun cliënten teleur te stellen met het vooruitzicht op een kostbaar haalbaarheidsonderzoek. Zo ontstaat snel duidelijkheid.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij vinden samen met u een passende oplossing voor uw zaak.

medische expertise

In voorkomende gevallen ontkomt men er niet aan een expertise te laten uitvoeren wanneer de beide medisch adviseurs van betrokken partijen van mening verschillen over de medische gevolgen van een ongeval. Deze arts die de medische expertise verricht, kan niet in dezelfde letselschadezaak ook als medisch adviseur dienen. Alta Medical biedt daarom onafhankelijke medische expertise aan.

medische expertise

In voorkomende gevallen ontkomt men er niet aan een expertise te laten uitvoeren wanneer de beide medisch adviseurs van betrokken partijen van mening verschillen over de medische gevolgen van een ongeval. Deze arts die de medische expertise verricht, kan niet in dezelfde letselschadezaak ook als medisch adviseur dienen. Alta Medical biedt daarom onafhankelijke medische expertise aan.

De medische expertise wordt bij voorkeur door beide partijen (belangenbehartiger en verzekeraar) gezamenlijk aangevraagd. Omdat één van de doelen van de medische expertise het vergaren van bewijs is, heeft een gezamenlijk aangevraagde expertiserapportage veel meer bewijskracht als onafhankelijk advies in de letselschadezaak.

Alta Medical onderscheidt zich door het aanbieden van een breed scala aan vooraanstaande medisch specialisten die, gericht op waarheidsvinding en verduidelijking, medische expertises verrichten.

wat we beloven

Alta Medical maakt hoogwaardig medisch advies door topspecialisten bereikbaar en betaalbaar voor iedereen

neem contact op

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van bovenstaande gegevens, zodat mijn bericht kan worden verstuurd en Alta Medical contact met mij kan opnemen.
  Beschermd door reCAPTCHA (privacybeleid en servicevoorwaarden van toepassing).

  Alta Medical B.V. houdt kantoor te Avenue Concordia 80, 3062 LL in Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68541392.
  Alta Medical is tevens bereikbaar via telefoon (010 311 55 11), fax (010 311 55 77) of direct e-mailbericht (info@altamedical.nl).